1. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Poziva za dostavu ponuda za izradu projektnog zadatka i dokumentacije o nabavi za izradu studijske i projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak
  2. Zaključak o prihvaćanju informacije o promjeni člana Uprave predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i zaključenje ugovora o radu s istim
  3. Odluka o potpisivanju ugovora o radu s Predsjednikom Uprave
  4. Zaključak o suglasnosti Nadzornog odbora na prijedlog Plana prihoda i rashoda EKOS d.o.o. za 2018.  godinu

  1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. za 2017. godinu
  2. Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva, te financijskim izvješćima u 2016. godini
  3. Odluka o prihvaćanju dokumenta godišnjeg obračuna za 2016. godinu
  4. Odluka o prihvaćanju prijedloga i odluke Uprave Društva o rasporedu dobiti za 2016. godinu

  1. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog obora
  2. Zaključak o primanju na znanje Informacije o odlukama Skupštine Društva

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana i programa rada i aktivnosti trgovačkog društva EKOS d.o.o. u 2017. godinu

  1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. za 01. – 06./2017.

Please publish modules in offcanvas position.