12.04.2017.

 

ODLUKE:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. za 2016. godinu

2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2016. godinu - Račun dobiti i gubitka, - Bilanca - Bilješke uz financijska izvješća

3. Odluka o upotrebi ( rasporedu ) dobiti Društva za 2016. godinu

4. Odluka o davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima u 2016. godini

6. Zaključak o utvrđivanje aktivnosti povodom dopisa Ministra Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 02. ožujka 2017. godine

Please publish modules in offcanvas position.