27.03.2018.

 

ODLUKE:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2017. godinu

2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2017. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

3. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2017. godinu

4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

5.  Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima za 2017. godinu

6.  Odluka o utvrđivanju Smjernica plana rada i poslovanja trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2018. godinu
 

Please publish modules in offcanvas position.