19.02.2020.

ODLUKE:


1.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
2.     Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima za 2019. godinu
3.     Odluke o prihvaćanju dokumenta godišnjeg obračuna za 2019. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4.     Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
5.     Odluka o davanju razrješnice Upravi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
6.     Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
7.     Odluka o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu
8.     Odluka o imenovanju Marine Kostenko iz Osijeka članicom Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
9.     Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
10.   Informacija o nacrtu Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak - EKOS d.o.o. – JLS
11.   Razno

Please publish modules in offcanvas position.