Osnovni preduvjet koji je postavljen za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s centrom za gospodarenje kao njegovim centralnim dijelom, odnosi se na odabir lokacije centra te njegovo pozicioniranje sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

Nakon provedenih istražnih radova na svim lokacijama aktivnih odlagališta komunalnog otpada u ovom dijelu Regije i svih do sada izrađenih elaborata te rezultata Studije predizvedivosti na uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske iz srpnja 2014. godine, lokacija ovog Centra za gospodarenje otpadom nalazi se na području općine Antunovac na lokaciji Orlovnjak.

Studijom predizvedivosti i Prostornim planom Osječko-baranjske županije, a za potrebe prikupljanja i pretovara komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, određene su slijedeće potencijalne lokacije pretovarnih stanica:

  • PS Beli Manastir za područja JLS Beli Manastir, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
  • PS Belišće za područja JLS Belišće, Bizovac, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Valpovo
  • PS Donji Miholjac za područja JLS Donji Miholjac, Moslavina Podravska, Viljevo
  • PS Đakovo za područja JLS Drenje, Đakovo, Gorjani, Levanjska varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viškovci
  • PS Našice za područja JLS Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Našice, Podgorač

Studijom predizvedivosti, na području Vukovarsko-srijemske županije, a za potrebe prikupljanja i pretovara komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada, određene su slijedeće potencijelne lokacije pretovarnih stanica :

  • PS Ilok za područje JLS Ilok
  • PS Županja za područja JLS Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar, Vrbanja, Županja
  • PS Stari Jankovci za područja JLS Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vinkovci, Vođinci, Vukovar

Za RCGO Orlovnjak planirana je obrada od oko 60.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje. Postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.

 

Please publish modules in offcanvas position.