OBJAVLJENO PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANE GOSPODARSKE SUBJEKTE

OBJAVLJENO PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA ZAINTERESIRANE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 i članka 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Naručitelj (EKOS d.o.o.) je Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije, troškovnike kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog Ugovora, dana 19. listopada 2018. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 31. listopada 2018. godine, javnom objavom na EOJN RH.

Please publish modules in offcanvas position.