Novosti

Od 06. do 08. ožujka 2020. godine, Osječki sajam d.o.o., pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka organizirao je 27. Osječki proljetni sajam i 21. Obrtnički sajam, koji se održao na sajamskom prostoru Pampas, u Osijeku, Šandora Petefija 204/a.
EKOS d.o.o. sudjelovao je u ovoj manifestaciji predstavljajući svoj djelokrug poslova i svakodnevne aktivnosti.

Dana 03. veljače 2020. u Županji, na odlagalištu otpada komunalne tvrtke Čistoća Županja, započeli su istražni radovi vezani za izradu studijske i projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Istražni radovi vezani su za izradu studije izvedivosti, a tome su prisustvovali  djelatnici tvrtke IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba.
Istražni radovi podrazumijevaju sortiranje otpada na uzorku od 500-700 kg iz kamiona smećara, te utvrđivanje morfološkog sastava miješanog komunalnog otpada prosijavanjem na dva perforirana  sita veličine 40 mm i 20 mm.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Ograničenog poziva za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO), trgovačkom društvu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek odobren je projekt „Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak“, a 20. srpnja 2018. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te EKOS-a. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 15.000.000,00 kuna s time da je 12.750.000,00  kuna (85 %) osigurano iz OPKK-a, a 2.250.000,00 kuna (15 %) su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Između ostalih aktivnosti, potom su provedeni postupci javne nabave te su potpisana tri ugovora s izrađivačima studijsko-projektne dokumentacije, kao i usluga promidžbe i vidljivosti projekta. Rok za provedbu projekta je 17. srpnja 2021. godine.

KOORDINACIJA  ŽUPANA, GRADONAČELNIKA I NAČELNIKA  U OSJEČKO-BARANJSKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI –  23. i 28. siječanj 2020.
Dana 23. siječnja održana je koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika u Osječko-baranjskoj županiji, a 28. siječnja ista koordinacija održana je i u Vukovarskoj-srijemskoj županiji. Na obje koordinacije član Uprave Zoran Pandža održao je prezentaciju o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak, projektu od velike važnosti za obje županije.

Početak  izrade Studijske i projektno-tehničke dokumentacije za RCGO Orlovnjak bio je okosnica sastanka između EKOS-a i  predstavnika  komunalnih poduzeća sa područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Predsjednik Uprave Ivan Hampovčan obavijestio je nazočne o početku istražnih radova, te zamolio okupljene za suradnju, kako bi uspjeli ispoštovati rokove i ispuniti glavni cilj - Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Član Uprave Zoran Pandža održao je kratku prezentaciju, kojom je predstavio projekt i objasnio u kojoj  fazi se projekt trenutno nalazi.

Dana 16. siječnja 2020. godine u prostorijama EKOS-a potpisan je ugovor za grupu 3 – Usluge izrade dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Orlovnjak i dokumentacije o nabavi radova, usluga nadzora i opreme za pretovarne stanice (JN 01/2018.3). Potpisom ovog ugovora završen je  postupak javne nabave: Usluga izrade studijske i projektno - tehničke dokumentacije za regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak potrebne  za prijavu projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ objavljenog 04. veljače 2019. godine.

Please publish modules in offcanvas position.