ODLUKE:
1. Odluka o opozivu člana Uprave ( V. Smolčić )

2. Odluka o imenovanju člana Uprave ( Z. Pandža )

 

ODLUKE:
1. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

2. Odluka o usvajanju Prijedloga Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu ( s projekcijama za 2019. i 2020. godinu) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

3. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom ( D. Lovoković i S. Raguž )

4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom ( I. Hampovčan i S. Međugorac )

 

1. Informacija o trenutnom stanju i aktivnostima na realizaciji projekta RCGO Orlovnjak

2. Usvajanje Plana prihoda i rashoda/financijskog plana za 2017. godinu

3. Donošenje smjernica za Plan aktivnosti EKOS-a d.o.o. u 2017. godini

4. Razno

 

ODLUKE:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. za 2016. godinu

2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2016. godinu - Račun dobiti i gubitka, - Bilanca - Bilješke uz financijska izvješća

3. Odluka o upotrebi ( rasporedu ) dobiti Društva za 2016. godinu

4. Odluka o davanje razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima u 2016. godini

6. Zaključak o utvrđivanje aktivnosti povodom dopisa Ministra Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 02. ožujka 2017. godine

Please publish modules in offcanvas position.