ODLUKA: Temeljem članka 3. stavka 2. Društvenog Ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek, Skupština EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek, Stjepana Radića 4, donijela je na svojoj sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine, slijedeću odluku o poslovnoj adresi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek. Poslovna adresa EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek je: Stjepana Radića 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ODLUKA: Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek daje se prethodna suglasnost za potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Referentni broj Ugovora KK.06.3.1.08.003- izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak koji potpisuju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EKOS d.o.o. Osijek i Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak ugovor br 2018/001810 koji potpisuju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fonda za zaštitu okoliša.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ODLUKE:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2017. godinu

2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2017. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

3. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2017. godinu

4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

5.  Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima za 2017. godinu

6.  Odluka o utvrđivanju Smjernica plana rada i poslovanja trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2018. godinu
 

 

( sjednica održana elektronskim putem)

ODLUKA o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu EKOS-a d.o.o. Osijek

Please publish modules in offcanvas position.