U ZAGREBU ODRŽANA 2. RADIONICA POD NAZIVOM „ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM I KRUŽNO GOSPODARSTVO“

U ZAGREBU ODRŽANA 2. RADIONICA POD NAZIVOM „ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM I KRUŽNO GOSPODARSTVO“

Druga radionica izvozne inicijative Environmental Protection – Made in Germany Saveznog ministarstava za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU) održana je 06. prosinca u Zagrebu. Ovoga puta fokus je bio na: upravljanje pretovarnom stanicom i obrada biootpada i otpada od hrane.

Radionici su sudjelovali predstavnici grada partnera te drugih općina, predstavnici resornog ministarstva  i relevantnih znanstvenih institucija  kao i odabrani njemački stručnjaci. Od njemačkih predstavnika sudjelovali su: Ulrich Wild kao moderator - em&s GmbH, te dva ponuđača tehnologija iz područja upravljanja sortirnicama i obradom biootpada: Werner Bauer – ia GmbH – Wissensmanagement und Ingenieurleistungen, Arndt Raschel – Entsorgungstechnik Bavaria GmbH. Kao predstavnik grada partera Županja, radionici je sudjelovao direktor komunalnog poduzeća Čistoća Županja d.o.o. Ante Klanac, te iz osječkog komunalnog poduzeća Unikom d.o.o. sudjelovala je kao referent Nada Kožul.

Njemački stručnjaci istaknuli su kako je sustav održivog gospodarenja otpadom u Njemačkoj započeo krajem 80-ih godina 20. st., te se u tih 20-ak godina situacija znatno poboljšala. Za područje RH naveo je kako su Krk i Prelog primjeri dobre prakse gospodarenja otpadom. Raspravljalo se o postupku zatvaranja starih deponija, smanjenju utjecaja na okoliš, da je čišći grad povezan sa ponašanjem ljudi, o resursima kao što su staklo i plastika, o troškovima te o prednostima Europske Unije. Naglasak je bio na kružnom gospodarenju otpadom, koji obuhvaća smanjenje količine proizvedenog otpada, ponovnu uporabu, recikliranje, energetsku iskoristivost te smanjenje količine odloženog otpada.

Nada Kožul, iz komunalnog poduzeća Unikom d.o.o. održala je kratku prezentaciju na temu „Izazovi održivog gospodarenja otpadom u gradu Osijeku“. Istaknula je kako prikupljaju otpad od 47000 stanovnika i 2000 gospodarskih subjekata.  Navela je kako u Osijeku uveden sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, kao i posebna mjesta u gradu gdje stanovnici također mogu odlagati otpad. Također, spomenula je i pilot projekt „Recikliraj u papučama“ u kojem sudjeluje 8 zgrada sa 100 stanova (1,675 korisnika), što podrazumijeva „gnijezda“ za odvojeno prikupljanje otpada u stambenim zgradama, ali ističe da su kupili 800 kompostera za sakupljanje biootpada u stanovima. Također, navela je kako Osijek od 01.studenog 2018. godine ima sustav plaćanja komunalnog otpada – plati koliko onečistiš. Komunalno poduzeće trenutno odvoze svoj otpad na Lončaricu Veliku, te izražava sumnju da li će im kapacitet biti dovoljan do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom – Orlovnjak.

Ante Klanac, direktor komunalnog poduzeća Čistoća Županja održao je kratku prezentaciju pod nazivom „Koncept gospodarenja otpadom Vukovarsko-srijemske županije i razvojna strategija Čistoće Županja d.o.o.  Istaknuo je kako je uz pomoć Europske Unije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike  u studenom 2018. godine otvoreno reciklažno dvorište u Županji. Kao najveći problem ističe cijenu odvoza komunalnog otpada.

Na kraju radionice održani su B2B razgovori gdje su sudionici radionice mogli uputiti pitanje njemačkim stručnjacima vezanih za problematiku gospodarenja otpadom – prerada biootpada, prijevozu otada do deponija, načinima komopstiranja te najboljim načinima i troškovima sortirnica.

Please publish modules in offcanvas position.